Verkiezingsprogramma

Onze belangrijke groene en sociale plannen voor de gemeente Twenterand staan in ons verkiezingsprogramma voor de gemeenteraadsverkiezingen in 2022. Dit programma is op 23 november 2021 vastgesteld door de leden van PvdA en GroenLinks Twenterand.

 

Klik hier voor het gehele verkiezingsprogramma.

 

Klik hier voor het gehele verkiezingsprogramma in eenvoudige taal.


Standpunten

Werk

Het actiepunt voor PvdAGroenLinks is: "Er is passend werk voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt tegen een normaal salaris."

Lees meer »

Bestaanszekerheid

Actiepunten voor PvdAGroenLinks zijn: "Werk of werkloos, iedereen heeft recht op bestaanszekerheid" en "We pakken armoede onder kinderen aan om deelname aan onderwijs, sport en cultuur mogelijk te maken"

Lees meer »

Meedoen

Actiepunten voor PvdAGroenLinks zijn: "Er is proffesionele zorg waar dat nodig is en ondersteuning door de omgeving waar dat kan" en "We zorgen voor toegankelijkheid voor iedereen met een beperking."

Lees meer »

Wonen

Het actiepunt voor PvdAGroenLinks is: "De woningen in de gemeente Twenterand zijn duurzaam, energieneutraal en betaalbaar."

Lees meer »

Leefbaarheid

Het actiepunt voor PvdAGroenLinks is: "We ondersteunen en stimuleren het aanbod van cultuur in alle kernen, vaak mogelijk gemaakt door de inzet van vrijwilligers."

Lees meer »

Natuur en Klimaat

Actiepunten voor PvdAGroenLinks zijn: "Duurzaam moet het uitgangspunt zijn bij voorstellen van het college. Daarom voeren we een duurzaamheidstoets in" en "Er komt een "groen-pact" voor een groene en duurzame toekomst" en "We stimuleren biodiversiteit door ecologisch groenbeheer" en "We stimuleren en steunen inclusieve landbouw."

Lees meer »

Bereikbaarheid

Het actiepunt voor PvdAGroenLinks is: "Er komt meer ruimte voor de fietser door een samenhangend fietsnetwerk met veilige fietsroutes."

Lees meer »

Financiën

De financiële mogelijkheden van de gemeente Twenterand zijn beperkt. Het toekomstperspectief is somber als het gaat om het huishoudboekje van Twenterand.

Lees meer »