Kanaal Almelo-De Haandrik

De PvdA GroenLinks heeft zich de afgelopen jaar elke keer weer opnieuw zich hard gemaakt voor de belangen van de inwoners langs het kanaal Almelo De Haandrik. Vanaf 2018 hebben wij al aangegeven dat de schade aan woningen groot is en dat afhandeling van de schade niet goed verliep. Ook hebben wij steeds aangegeven om te komen tot een aan brede aanpak in het gebied kanaal Almelo De Haandrik. Een aanpak in eerste instantie gericht op schadeherstel en daarnaast op een duurzaam economisch en sociaal herstel.. Nu ligt er een rapport van Mona Keijzer en is er nu een reactie van de Gedeputeerde en de regeling is aangepast. Het moet allemaal menselijker en eenvoudiger. De PvdA GroenLinks Twenterand is benieuwd naar de uitwerking en hoe dit in praktijk zal gaan. De gemeente Twenterand roepen we op om een gebiedsvisie te ontwikkelen. Een gebiedsvisie gericht om in toekomst veilig te wonen, te werken en te leven langs het kanaal. En dit te doen samen met inwoners langs het kanaal.

 

De PvdA GroenLinks Twenterand is ook actief aan de slag gegaan met een ombudsteam die inwoners juridisch ondersteunt. Er zijn te veel mensen die vastlopen en de weg niet weten. Het is te bureaucratisch en ingewikkeld. Het ombudsteam ondersteunt deze inwoners. Op dit moment worden er al ruim 20 bewoners ondersteund. Mensen die meer willen weten of ook ondersteund wil worden kunnen contact opnemen met Sjon Reimink (sreimink@meestergeertshuis.nl)

 

Het ombudsteam helpt bij het opstellen van brieven, het schrijven van bezwaarschriften, zijn aanwezig bij gesprekken met de provincie.