Nieuws

Open brief formateurs provincie

PvdA-GroenLinks heeft een open brief gestuurd aan de formateurs die bezig zijn met het vormen van een coalitie akkoord in de Provinciale Staten van Overijssel. De open brief doet een oproep voor het oplossen van de problematiek rondom kanaal Almelo De Haandrik.

Lees meer »

Beschermen Engbertsdijksvenen

Tijdens de laatste raadsvergadering bracht Stephan Reusken (PvdA-GroenLinks) de bescherming van Engbertsdijksvenen onder de aandacht. Dit gebeurde naar aanleiding van het bericht over dat Staatsbosbeheer teveel leem opslaat in het gebied, leem dat het water in is gegleden en plastic rommel in het gebied.

Lees meer »

PvdA-GroenLinks reikt duimen uit

Tijdens de gemeenteraadsverkiezingen in 2022 organiseerde PvdA-GroenLinks Twenterand een bijeenkomst om sociale en duurzame initiatieven in het zonnetje te zetten. Er is toen besloten dit vaker te doen en haar rode en groene duim jaarlijks uit te reiken.

Lees meer »

Provinciale Statenverkiezingen

Vandaag mogen we stemmen voor de Provinciale Staten en het Waterschap. Stemmen is niet vanzelfsprekend, dat realiseren we ons niet altijd. Er zijn nog steeds landen waar inwoners hun mening niet kunnen uiten en er geen verkiezingen worden gehouden. Het is daarom van belang om je stem uit te brengen, ook omdat deze verkiezingen gaan over wonen, duurzaamheid en klimaat. We staan voor enorme uitdagingen en de beslissingen die genomen moeten worden hebben gevolgen voor meer dan alleen de komende vier jaar. Er moeten besluiten worden genomen over onder andere het verminderen van stikstof, de plaatsing van windmolens en zonnepanelen, en de opvang en huisvesting van asielzoekers en vluchtelingen. Er zijn grote verschillen in meningen hierover, maar na de verkiezingen moeten we met elkaar in gesprek gaan en op zoek naar oplossingen.

Lees meer »

Nieuwjaarspeech burgemeester

Op 9 januari vond de nieuwjaarsreceptie van de gemeente Twenterand plaats. Na twee jaar mocht de receptie weer gehouden worden en de burgemeester, Hans Broekhuizen, hield de nieuwjaarspeech. In zijn speech keek hij terug op het afgelopen jaar en sprak hij over het belang van meedoen, naar elkaar omzien en inwonerparticipatie.

Lees meer »

Maidenspeech Douwe Bouma

Op woensdag 16 november hield Douwe Bouma, Statenlid voor GroenLinks in de provincie Overijssel, zijn maidenspeech. De aanleiding hiervoor was een ingediende motie over "natuurlijk inclusief". Hierbij maakt Douwe zich hard voor het toegankelijk maken van natuurgebieden voor iedereen. Met succes! De motie is unaniem aangenomen! 

Lees meer »

Begroting gemeente Twenterand 2022

Op 8 november 2022 stond de begroting op de agenda van de Raad. Hier zijn de gesprekken gevoerd over de plannen voor 2023 en de komende jaren. De inzet van PvdA-GroenLinks is sociaal en duurzaam. De inwoners van Twenterand staan centraal. PvdA-GroenLinks heeft dan ook verschillende voorstellen gedaan, met succes!

Lees meer »

PvdA-GroenLinks over de begroting

Op 8 november 2022 staat de begroting op de agenda van de Raad. Hier gaan we in gesprek over de plannen voor 2023 en de komende jaren. De inzet van PvdA-GroenLinks zal sociaal en duurzaam zijn. We richten ook veel aandacht op het centraal stellen van de inwoners. Op basis hiervan beoordelen we de begroting en de plannen van dit College en komen we zelf met voorstellen die uitgaan van kansen en mogelijkheden voor iedere inwoner van Twenterand, sociaal én duurzaam.

Lees meer »

Werkbezoek natuurgebieden Dinkelland

Op woensdag 12 oktober heeft Douwe Bouma, Statenlid van GroenLinks in de Provinciale Staten in Overijssel een werkbezoek gebracht aan de natuurgebieden Achter de Voort, Agelerbroek en Voltherbroek in de gemeente Dinkelland.

Lees meer »

Aanpak energiearmoede

Op dit moment zijn er verschillende grote maatschappelijke vraagstukken in Nederland. Eén van de vraagstukken die voor grote onrust zorgen zijn de kosten voor energie. Dit leidt tot financiële problemen bij vele huishouden en ook bedrijven. PvdA/GroenLinks laat in een brief aan het college weten dat volgens CBS 12 procent van de huishoudens in Twenterand door de hoge energieprijzen in de problemen komen. In Twenterand gaat het dan om 1.600 huishoudens.

Lees meer »