Nieuws

Nieuwjaarspeech burgemeester

Op 9 januari vond de nieuwjaarsreceptie van de gemeente Twenterand plaats. Na twee jaar mocht de receptie weer gehouden worden en de burgemeester, Hans Broekhuizen, hield de nieuwjaarspeech. In zijn speech keek hij terug op het afgelopen jaar en sprak hij over het belang van meedoen, naar elkaar omzien en inwonerparticipatie.

Lees meer »

Maidenspeech Douwe Bouma

Op woensdag 16 november hield Douwe Bouma, Statenlid voor GroenLinks in de provincie Overijssel, zijn maidenspeech. De aanleiding hiervoor was een ingediende motie over "natuurlijk inclusief". Hierbij maakt Douwe zich hard voor het toegankelijk maken van natuurgebieden voor iedereen. Met succes! De motie is unaniem aangenomen! 

Lees meer »

Begroting gemeente Twenterand 2022

Op 8 november 2022 stond de begroting op de agenda van de Raad. Hier zijn de gesprekken gevoerd over de plannen voor 2023 en de komende jaren. De inzet van PvdA-GroenLinks is sociaal en duurzaam. De inwoners van Twenterand staan centraal. PvdA-GroenLinks heeft dan ook verschillende voorstellen gedaan, met succes!

Lees meer »

PvdA-GroenLinks over de begroting

Op 8 november 2022 staat de begroting op de agenda van de Raad. Hier gaan we in gesprek over de plannen voor 2023 en de komende jaren. De inzet van PvdA-GroenLinks zal sociaal en duurzaam zijn. We richten ook veel aandacht op het centraal stellen van de inwoners. Op basis hiervan beoordelen we de begroting en de plannen van dit College en komen we zelf met voorstellen die uitgaan van kansen en mogelijkheden voor iedere inwoner van Twenterand, sociaal én duurzaam.

Lees meer »

Werkbezoek natuurgebieden Dinkelland

Op woensdag 12 oktober heeft Douwe Bouma, Statenlid van GroenLinks in de Provinciale Staten in Overijssel een werkbezoek gebracht aan de natuurgebieden Achter de Voort, Agelerbroek en Voltherbroek in de gemeente Dinkelland.

Lees meer »

Aanpak energiearmoede

Op dit moment zijn er verschillende grote maatschappelijke vraagstukken in Nederland. Eén van de vraagstukken die voor grote onrust zorgen zijn de kosten voor energie. Dit leidt tot financiële problemen bij vele huishouden en ook bedrijven. PvdA/GroenLinks laat in een brief aan het college weten dat volgens CBS 12 procent van de huishoudens in Twenterand door de hoge energieprijzen in de problemen komen. In Twenterand gaat het dan om 1.600 huishoudens.

Lees meer »

Waterwinning Hammerflier

Vitens wil meer drinkwater gaan winnen in het waterwingebied Hammerflier, bij Den Ham. Het is de bedoeling om de waterwinning te verdrievoudigen. Maar nu al hebben omwonenden schade aan hun huizen. Dit zorgt voor een nog lagere grondwaterpeil, wat kan zorgen voor meer schade en verzakkingen. Ook zijn er twijfels over de gevolgen voor de natuur en het behalen van de natuurdoelen in het gebied.

Lees meer »

Verkiezingsuitslag

PvdA-GroenLinks wil iedereen bedanken die heeft gestemd voor een socialer en duurzaam Twenterand. We hebben winst geboekt en komen weer met één zetel in de gemeenteraad van Twenterand!

Lees meer »

Campagne avonden PvdA-GroenLinks Twenterand

PvdA GroenLinks is de afgelopen week aan de slag geweest met de belangrijke thema’s duurzaamheid, toegankelijkheid en bestaanszekerheid. Zoals iedereen weet staan de gemeenteraadsverkiezingen voor de deur. Op 16 maart mogen we weer stemmen en PvdA GroenLinks werken al sinds 2018 samen. Deze sociale en duurzame thema’s, waar we deze week aandacht aan hebben geschonken, passen hier dan ook bij.

Lees meer »

Werkbezoek kanaal Almelo-De Haandrik

Op vrijdag 25 februari heeft Henk Nijboer, Tweede Kamerlid van PvdA en Annemieke Wissink, fractievoorzitter van de PvdA in de Provinciale Staten in Overijssel een werkbezoek gebracht aan Twenterand. Dit gebeurde onder leiding van Stephan Reusken, raadslid en lijsttrekker voor PvdA GroenLinks in Twenterand. Het centrale thema was de vele schade aan de woningen langs het kanaal Almelo-De Haandrik en de impact die dit heeft op het dagelijks leven van aanwonenden. Opnieuw werd duidelijk dat inwoners niet weten waar ze aan toe zijn als het gaat om de uitvoer van regelingen. Inwoners zien geen perspectief voor de toekomst. Een groot deel van de bewoners hebben het gevoel alleen te staan tegenover een overheid, die groot en sterk is. Het vertrouwen dat het weer goed gaat komen is er niet.

Lees meer »