Nieuws

Tweede Kamerverkiezingen

Over drie weken zijn de verkiezingen voor de Tweede Kamer. Belangrijke thema’s zijn bestaanszekerheid, wonen, immigratie en betrouwbaar bestuur. Ook op lokaal niveau hebben we hiermee te maken. Laten we er twee uithalen: de opvang van asielzoekers en de afhandeling van de schade van woningen langs het kanaal Almelo De Haandrik.

Lees meer »

Onderzoek naar 'schuldigen' Kanaal Almelo-De Haandrik

Op initiatief van Stephan Reusken (PvdA-GL) en GBT komt er een raadsonderzoek naar de ‘schuldigen’ achter de problemen langs kanaal Almelo - De Haandrik. Daarbij moet de onderste steen boven komen. Zo willen alle raadsleden van Twenterand zien wie nu ooit besloten heeft het kanaal te vergroten en welke lobby daaraan voorafging. „Wie heeft ons en onze kinderen dit allemaal aangedaan?”

Lees meer »

Hoe nu verder langs het kanaal Almelo-De Haandrik?

De zomer is voorbij en de politiek is weer gestart. Ook in Twenterand was het direct weer “volle bak”. Op 2 september was er de presentatie van het eindrapport van Mona Keijzer over de bewoners en de schade aan de woningen langs het kanaal Almelo-De Haandrik. Een eindrapport met als titel: “Wat rechtmatig is, is niet altijd ook rechtvaardig.”

Lees meer »

Toegankelijkheid Engbertsdijksvenen

Bij de behandeling van de begroting voor 2023 in november van het afgelopen jaar heeft de PvdAGroenLinks samen met de SGP een motie ingediend om met Staatsbosbeheer in overleg te gaan om de Engbertsdijksvenen ook toegankelijk te maken voor mindervaliden, in het bijzonder voor mensen in een rolstoel.

Lees meer »

Open brief formateurs provincie

PvdA-GroenLinks heeft een open brief gestuurd aan de formateurs die bezig zijn met het vormen van een coalitie akkoord in de Provinciale Staten van Overijssel. De open brief doet een oproep voor het oplossen van de problematiek rondom kanaal Almelo De Haandrik.

Lees meer »

Beschermen Engbertsdijksvenen

Tijdens de laatste raadsvergadering bracht Stephan Reusken (PvdA-GroenLinks) de bescherming van Engbertsdijksvenen onder de aandacht. Dit gebeurde naar aanleiding van het bericht over dat Staatsbosbeheer teveel leem opslaat in het gebied, leem dat het water in is gegleden en plastic rommel in het gebied.

Lees meer »

PvdA-GroenLinks reikt duimen uit

Tijdens de gemeenteraadsverkiezingen in 2022 organiseerde PvdA-GroenLinks Twenterand een bijeenkomst om sociale en duurzame initiatieven in het zonnetje te zetten. Er is toen besloten dit vaker te doen en haar rode en groene duim jaarlijks uit te reiken.

Lees meer »

Provinciale Statenverkiezingen

Vandaag mogen we stemmen voor de Provinciale Staten en het Waterschap. Stemmen is niet vanzelfsprekend, dat realiseren we ons niet altijd. Er zijn nog steeds landen waar inwoners hun mening niet kunnen uiten en er geen verkiezingen worden gehouden. Het is daarom van belang om je stem uit te brengen, ook omdat deze verkiezingen gaan over wonen, duurzaamheid en klimaat. We staan voor enorme uitdagingen en de beslissingen die genomen moeten worden hebben gevolgen voor meer dan alleen de komende vier jaar. Er moeten besluiten worden genomen over onder andere het verminderen van stikstof, de plaatsing van windmolens en zonnepanelen, en de opvang en huisvesting van asielzoekers en vluchtelingen. Er zijn grote verschillen in meningen hierover, maar na de verkiezingen moeten we met elkaar in gesprek gaan en op zoek naar oplossingen.

Lees meer »