Inwonersparticipatie

Gepubliceerd op 14 november 2021 om 00:00

Het actiepunt voor PvdAGroenLinks is:"We betrekken in de inwoners van Twenterand bij de inrichting van hun eigen woon- en leefomgeving."

Steeds meer en vaker wordt er van de overheid gevraagd om inwoners te horen en mee te laten beslissen over wat er gebeurt in de straat, in de wijk en de gemeente. Het gaat dan niet alleen om de inrichting van een straat of een plein maar ook om gewenste voorzieningen en ondersteuning in de gemeente.


PvdAGroenLinks vindt inwonersparticipatie van groot belang en willen waar dat mogelijk is de inwoner in Twenterand betrekken bij het ontwikkelen van beleid en inrichten van hun eigen leefomgeving. De gemeente Twenterand stimuleert inwoners tot het nemen van initiatieven tot participatie en duurzaamheid. Juist nu is die inwonersparticipatie van groot belang. Want inwoners willen directe invloed, willen meepraten, meedenken én waar het mogelijk is ook meebeslissen.


PvdAGroenLinks vindt het van belang om te kijken naar veel meer participatie en verschillende vormen van inwonersparticipatie. Er moet veel meer rekening gehouden met verschillende groepen inwoners, die ieder hun eigen vragen en behoeften hebben vanuit verschillende achtergronden.