Wonen

Gepubliceerd op 9 november 2021 om 00:00

Het actiepunt voor PvdAGroenLinks is: "De woningen in de gemeente Twenterand zijn duurzaam, energieneutraal en betaalbaar."

Het woningaanbod moet afgestemd zijn op de groei en krimp van onze kernen en op de verschillende doelgroepen en leeftijdsgroepen. Daarbij is het aanbod aan sociale woningbouw en eigen huisbezit, met betaalbare woningen, in balans.


Groene wijken, met voldoende speelvoorzieningen zijn veiliger en zorgen voor een prettiger leefklimaat. Daarop willen we inzetten, samen met onder andere de woningcorporatie. PvdAGroenLinks wil met de woningcorporatie afspraken maken over groen en wil meer inzetten op inbreiding dan op uitbreiding. Op die manier kunnen we het groene karakter van een plattelandsgemeente in stand houden. Zowel het huidige als het toekomstige woningaanbod wordt zoveel mogelijk duurzaam en/of energieneutraal gemaakt. Met de woningcorporatie maken we afspraken over de doelstelling tot 2050, waarbij de woonlasten van huurders niet stijgen.


Met betrekking tot het eigen huizenbezit willen we de werkzaamheden van de huidige vrijwillige wooncoaches en energiemakelaars continueren en waar nodig uitbreiden. Maximale inzet op duurzaamheid door bijvoorbeeld isoleren van de woningen is van groot belang. Hierbij kan de inzet van het duurzaamheidsfonds een belangrijk instrument zijn.


Bewonersparticipatie over de leefbaarheid van de kernen en wijken is een van onze speerpunten. Onderwerpen als veiligheid en inrichting van de publieke ruimte zijn in onze ogen belangrijke gespreksonderwerpen. Daarbij zoeken we naar creatieve manieren om in gesprek te komen met groepen die normaal gesproken niet zo snel deelnemen aan het reguliere overlegcircuit.


Specifieke aandacht moet er zijn voor het gebied rond het kanaal Almelo-De Haandrik. Veel bewoners hebben schade door de werkzaamheden aan het kanaal en door de wisselende grondwaterstanden waardoor de bodem is verzakt. Deze bewoners verdienen alle steun van de gemeente Twenterand en van de provincie. PvdAGroenLinks vindt dat er een gebiedsbrede aanpak moet komen. Een plan gericht op duurzaam herstel, met een perspectief op de toekomst waardoor het goed wonen, werken en leven is langs het kanaal Almelo-De Haandrik.

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.