Meedoen

Gepubliceerd op 11 november 2021 om 00:00

Actiepunten voor PvdAGroenLinks zijn: "Er is proffesionele zorg waar dat nodig is en ondersteuning door de omgeving waar dat kan" en "We zorgen voor toegankelijkheid voor iedereen met een beperking."

Niet iedereen heeft gelijke kansen om mee te kunnen doen. In onze samenleving zijn er mensen die ondersteuning nodig hebben om mee te kunnen doen. Daar waar nodig betreft het professionele ondersteuning en daar waar het kan, betreft het vrijwillige ondersteuning. Deze vrijwilligers/mantelzorgers nemen een onschatbare positie in. Zij verdienen het om ondersteund te worden.


Waar zouden we zijn zonder de vrijwilligers? De hele samenleving draait op vrijwilligers. Zij moeten hun taak probleemloos kunnen vervullen. Wij vinden dat de gemeentelijke overheid al datgene moet doen en om het functioneren van vrijwilligers en mantelzorgers te versterken.


Wij vinden dat iedereen zo lang als mogelijk de regie moet houden over zijn/haar eigen woon- en leefomgeving. Dit vraagt om regelmatig overleg met onze partners in de preventieve en uitvoerende zorg om knelpunten tijdig te onderkennen en aan te pakken.


De marktwerking in de zorg heeft het meedoen duurder gemaakt en daarvan zijn de mensen die dit het hardst nodig hebben de dupe. Wij zien niets in een toenemende race naar de aanbieder met de laagste prijs. liever investeren we in duurzame en betrouwbare partners en waar niet de prijs maar de inhoud voorop staat.


PvdAGroenLinks zet zich in voor een inclusieve en toegankelijke samenleving zonder drempels en waarin iedereen mee kan doen.


Wij willen dat onze gemeente een LHBTIQ+ (lesbienne, homoseksueel, biseksueel, transgender, interseks en queer) gemeente wordt om te demonstreren dat iedereen mee mag doen en gelijk wordt behandeld.


Onze statushouders moeten kunnen rekenen op adequate ondersteuning om zo snel mogelijk mee te kunnen doen en om aan het werk te gaan. Op deze manier kunnen zij ook een bijdrage leveren aan de Twenterandse samenleving.


PvdAGroenLinks vindt burgerparticipatie van groot belang en willen waar dat mogelijk is de inwoners in Twenterand betrekken bij het ontwikkelen van beleid en inrichting van hun eigen leefomgeving. De gemeente Twenterand stimuleert inwoners tot het nemen van initiatieven tot participatie en duurzaamheid.


Gezondheid is van groot belang voor iedereen. PvdAGroenLinks wil zich voor inzetten voor gezond opgroeien en gezond blijven. Dit betekent dat we op school gezonde voeding willen en willen werken aan een rookvrije generatie. PvdAGroenLinks wil zich inzetten voor meer
bewegen en sporten.