Financiën

Gepubliceerd op 2 november 2021 om 00:00

De financiële mogelijkheden van de gemeente Twenterand zijn beperkt. Het toekomstperspectief is somber als het gaat om het huishoudboekje van Twenterand.


Er zijn tekorten op het sociale domein en dat vraagt om scherpe keuzes. Wij gaan voor een eerlijke verdeling, waarbij de sterkste schouders de zwaarste lasten dragen. Hulp en ondersteuning blijven gewaarborgd voor inwoners die dat nodig hebben. De menselijke maat mag niet uit het oog worden verloren, steeds moet de bedoeling voorop staan.


Er dreigen tekorten en er moeten keuzen worden gemaakt die grote gevolgen kunnen hebben voor de dienstverlening. PvdAGroenLinks kiest ervoor dat bezuinigingen, als ze nodig zijn, stapsgewijs worden gerealiseerd en dat er slimme combinaties worden gemaakt door samen te werken met andere gemeenten, maatschappelijke organisaties en ondernemers.


Prestaties van de maatschappelijke organisaties worden beoordeeld op effecten en kwaliteit en niet op kwantiteit. Daarbij kiest PvdAGroenLinks niet voor marktwerking en aanbesteding, maar op gerichte subsidiering van organisaties die lokaal verankerd zijn. Het gaat erom dat zij een bijdrage leveren aan het geluk en welzijn van de inwoners van Twenterand. Hierin trekken de gemeente en alle maatschappelijke organisaties samen op.