Bestaanszekerheid

Gepubliceerd op 12 november 2021 om 00:00

Actiepunten voor PvdAGroenLinks zijn: "Werk of werkloos, iedereen heeft recht op bestaanszekerheid" en "We pakken armoede onder kinderen aan om deelname aan onderwijs, sport en cultuur mogelijk te maken"

Werk of werkloos, iedereen in onze gemeente heeft recht op bestaanszekerheid. Dat betekent dat we armoede onder kinderen krachtig willen aanpakken. Armoede zet kinderen op achterstand omdat de voortdurende stress van ouders om de eindjes aan elkaar te knopen van grote invloed is op het leervermogen en het geluk van kinderen en hun ouders. PvdAGroenLinks wil maximale inzet op regelingen en ondersteuning voor kinderen en hun ouders die in armoede leven.


Een ruimhartige en laagdrempelige inkomensondersteuning is in onze gemeente van groot belang om iedereen te kunnen laten meedoen in de samenleving. Minimaregelingen, kwijtschelding, gelukcheques, vergoeding voor een museumjaarkaart en een goed werkende schuldhulpverlening zijn instrumenten die we willen inzetten.


PvdAGroenLinks vindt het bij armoedebestrijding van belang om gebruik te maken van ervaringsdeskundigen. Zij weten als geen ander wat het is om in armoede te leven en wat er nodig is om te overleven. Voor de gemeente en hulpverleners is het van groot belang om gebruik te maken van deze kennis.


Belangrijk vraagstuk is de energie-armoede. Mensen met de laagste inkomens wonen meestal in slecht geïsoleerde woningen. Voor deze groep zijn de gevolgen van de energietransitie het grootst. Juist zij moeten ondersteund worden om ook energiezuinig en duurzaam te leven en te wonen.