Bereikbaarheid

Gepubliceerd op 6 november 2021 om 00:00

Het actiepunt voor PvdAGroenLinks is: "Er komt meer ruimte voor de fietser door een samenhangend fietsnetwerk met veilige fietsroutes."

De infrastructuur in Twenterand staat garant voor een goede en veilige doorstroom in de dorpskernen waarbij aandacht is voor de verschillende types verkeersdeelnemers. Voor de toekomst achten wij aanpassingen nodig, onder andere door het toenemend gebruik van de
elektrische fiets en de komst van fietstoerisme.


Een en ander vraagt om investeringen in de fietsinfrastructuur. Veilige fietsroutes zijn van groot belang. Tussen de kernen van Twenterand moet er sprake zijn van een goed fietsnetwerk, waar het veilig en comfortabel fietsen is. Delen hiervan opwaarderen naar een snelfietsroute is van belang. Fietspaden in de buurt van onze natuurgebieden, voldoende en veilige stallingsmogelijkheden zijn maatregelen waar we ons voor willen inzetten.


De toenemende verkeersintensiteit van de N36 vraagt om krachtig partnerschap van Twenterand met Rijk en provincie, om het aantal verkeersslachtoffers te verminderen. Daarnaast vragen wij ook aandacht voor het toenemende vrachtverkeer in de kernen van Twenterand en in het bijzonder op de N341. Dit gaat ten koste van de leefbaarheid en de verkeersveiligheid. Maatregelen zijn hier noodzakelijk. Ook wil PvdAGroenLinks zich inzetten voor het realiseren van fietspaden aan de Gravenlandweg en de Pollen.


Ten aanzien van het openbaar vervoer zijn de bus- en treinverbindingen, zoals in overleg met de provincie overeengekomen, noodzakelijk om de leefbaarheid en woon- en werkverkeer te garanderen. Wij blijven ons inzetten voor een goede bereikbaarheid van alle kernen in Twenterand, met goede aansluitingen voor bus- en treinvervoer. Ook van belang is dat er goede parkeervoorzieningen zijn voor zowel fiets als auto. Bij het stoppen van de spoorhalte Geerdijk is een alternatieve busverbinding toegezegd. Dit is nog steeds niet gebeurd. Belofte maakt schuld. Onze inzet is om dit alsnog te realiseren.

 

Om het openbaar vervoer in en voor Twenterand te versterken is het van belang om in te zetten op realisatie van de Nedersaksenlijn en een rechtstreekse verbinding tussen Almelo en Zwolle via Mariënberg. Daarbij is uitbreiding van spoorinfrastructuur tussen Almelo en Mariënberg van belang. Elektrificatie van deze lijn op een zo kort mogelijke termijn is daarvoor nodig.