Laatste nieuws

Open brief formateurs provincie

PvdA-GroenLinks heeft een open brief gestuurd aan de formateurs die bezig zijn met het vormen van een coalitie akkoord in de Provinciale Staten van Overijssel. De open brief doet een oproep voor het oplossen van de problematiek rondom kanaal Almelo De Haandrik.

Lees meer »

Beschermen Engbertsdijksvenen

Tijdens de laatste raadsvergadering bracht Stephan Reusken (PvdA-GroenLinks) de bescherming van Engbertsdijksvenen onder de aandacht. Dit gebeurde naar aanleiding van het bericht over dat Staatsbosbeheer teveel leem opslaat in het gebied, leem dat het water in is gegleden en plastic rommel in het gebied.

Lees meer »

PvdA-GroenLinks reikt duimen uit

Tijdens de gemeenteraadsverkiezingen in 2022 organiseerde PvdA-GroenLinks Twenterand een bijeenkomst om sociale en duurzame initiatieven in het zonnetje te zetten. Er is toen besloten dit vaker te doen en haar rode en groene duim jaarlijks uit te reiken.

Lees meer »

Provinciale Statenverkiezingen

Vandaag mogen we stemmen voor de Provinciale Staten en het Waterschap. Stemmen is niet vanzelfsprekend, dat realiseren we ons niet altijd. Er zijn nog steeds landen waar inwoners hun mening niet kunnen uiten en er geen verkiezingen worden gehouden. Het is daarom van belang om je stem uit te brengen, ook omdat deze verkiezingen gaan over wonen, duurzaamheid en klimaat. We staan voor enorme uitdagingen en de beslissingen die genomen moeten worden hebben gevolgen voor meer dan alleen de komende vier jaar. Er moeten besluiten worden genomen over onder andere het verminderen van stikstof, de plaatsing van windmolens en zonnepanelen, en de opvang en huisvesting van asielzoekers en vluchtelingen. Er zijn grote verschillen in meningen hierover, maar na de verkiezingen moeten we met elkaar in gesprek gaan en op zoek naar oplossingen.

Lees meer »