Laatste nieuws

Hoe nu verder langs het kanaal Almelo-De Haandrik?

De zomer is voorbij en de politiek is weer gestart. Ook in Twenterand was het direct weer “volle bak”. Op 2 september was er de presentatie van het eindrapport van Mona Keijzer over de bewoners en de schade aan de woningen langs het kanaal Almelo-De Haandrik. Een eindrapport met als titel: “Wat rechtmatig is, is niet altijd ook rechtvaardig.”

Lees meer »

Toegankelijkheid Engbertsdijksvenen

Bij de behandeling van de begroting voor 2023 in november van het afgelopen jaar heeft de PvdAGroenLinks samen met de SGP een motie ingediend om met Staatsbosbeheer in overleg te gaan om de Engbertsdijksvenen ook toegankelijk te maken voor mindervaliden, in het bijzonder voor mensen in een rolstoel.

Lees meer »

Open brief formateurs provincie

PvdA-GroenLinks heeft een open brief gestuurd aan de formateurs die bezig zijn met het vormen van een coalitie akkoord in de Provinciale Staten van Overijssel. De open brief doet een oproep voor het oplossen van de problematiek rondom kanaal Almelo De Haandrik.

Lees meer »

Beschermen Engbertsdijksvenen

Tijdens de laatste raadsvergadering bracht Stephan Reusken (PvdA-GroenLinks) de bescherming van Engbertsdijksvenen onder de aandacht. Dit gebeurde naar aanleiding van het bericht over dat Staatsbosbeheer teveel leem opslaat in het gebied, leem dat het water in is gegleden en plastic rommel in het gebied.

Lees meer »