Laatste nieuws

Nieuwjaarspeech burgemeester

Op 9 januari vond de nieuwjaarsreceptie van de gemeente Twenterand plaats. Na twee jaar mocht de receptie weer gehouden worden en de burgemeester, Hans Broekhuizen, hield de nieuwjaarspeech. In zijn speech keek hij terug op het afgelopen jaar en sprak hij over het belang van meedoen, naar elkaar omzien en inwonerparticipatie.

Lees meer »

Maidenspeech Douwe Bouma

Op woensdag 16 november hield Douwe Bouma, Statenlid voor GroenLinks in de provincie Overijssel, zijn maidenspeech. De aanleiding hiervoor was een ingediende motie over "natuurlijk inclusief". Hierbij maakt Douwe zich hard voor het toegankelijk maken van natuurgebieden voor iedereen. Met succes! De motie is unaniem aangenomen! 

Lees meer »

Begroting gemeente Twenterand 2022

Op 8 november 2022 stond de begroting op de agenda van de Raad. Hier zijn de gesprekken gevoerd over de plannen voor 2023 en de komende jaren. De inzet van PvdA-GroenLinks is sociaal en duurzaam. De inwoners van Twenterand staan centraal. PvdA-GroenLinks heeft dan ook verschillende voorstellen gedaan, met succes!

Lees meer »

PvdA-GroenLinks over de begroting

Op 8 november 2022 staat de begroting op de agenda van de Raad. Hier gaan we in gesprek over de plannen voor 2023 en de komende jaren. De inzet van PvdA-GroenLinks zal sociaal en duurzaam zijn. We richten ook veel aandacht op het centraal stellen van de inwoners. Op basis hiervan beoordelen we de begroting en de plannen van dit College en komen we zelf met voorstellen die uitgaan van kansen en mogelijkheden voor iedere inwoner van Twenterand, sociaal én duurzaam.

Lees meer »

Werkbezoek natuurgebieden Dinkelland

Op woensdag 12 oktober heeft Douwe Bouma, Statenlid van GroenLinks in de Provinciale Staten in Overijssel een werkbezoek gebracht aan de natuurgebieden Achter de Voort, Agelerbroek en Voltherbroek in de gemeente Dinkelland.

Lees meer »

Aanpak energiearmoede

Op dit moment zijn er verschillende grote maatschappelijke vraagstukken in Nederland. Eén van de vraagstukken die voor grote onrust zorgen zijn de kosten voor energie. Dit leidt tot financiële problemen bij vele huishouden en ook bedrijven. PvdA/GroenLinks laat in een brief aan het college weten dat volgens CBS 12 procent van de huishoudens in Twenterand door de hoge energieprijzen in de problemen komen. In Twenterand gaat het dan om 1.600 huishoudens.

Lees meer »