Leefbaarheid

Gepubliceerd op 8 november 2021 om 00:00

Het actiepunt voor PvdAGroenLinks is: "We ondersteunen en stimuleren het aanbod van cultuur in alle kernen, vaak mogelijk gemaakt door de inzet van vrijwilligers."

Naast een goede en betaalbare woning, een fijne groene omgeving en bestaanszekerheid is voor de leefbaarheid van onze inwoners van belang dat er voldoende mogelijkheid is om elkaar te ontmoeten en deel te nemen aan activiteiten.


De bibliotheken en dorpshuizen achten wij van groot belang als belangrijke ontmoetingscentra, net als sportscholen, sportclubs en cafés. Het aanbod van cultuur, vaak gerund door de tomeloze inzet van vrijwilligers, kan op onze steun rekenen. Hierbij denken we aan de lokale omroep Delta FM en de programmering van de Klaampe en het Punt, maar ook aan de verschillende musea, zoals het Veenmuseum. De cultuurmakelaar willen we in stand houden als belangrijke schakel naar het onderwijs.


We koesteren de vrijwilligers in de dorpsraden, plaatselijk belang, Oranjeverenigingen en bijvoorbeeld een organisatie als Levend Vroomshoop die zich inzetten om de verbondenheid tussen onze inwoners te vergroten en de kwaliteit van onze samenleving te verbeteren.


Sportvoorzieningen en -accommodaties zien wij als onmisbare elementen in de sociale infrastructuur, die garant staan voor langer en gezonder leven. Vrijwilligersinitiatieven voor festivals en andere festiviteiten kunnen rekenen op proactieve ondersteuning bij het aanvragen van de benodigde vergunningen.


Een leefbare omgeving is ook een veilige omgeving. Inwoners in Twenterand moeten zich veilig voelen. Wijkagenten, boa’s en andere functionarissen dragen zorg voor toezicht en handhaving. Inzet van buurtbemiddeling met inzet van vrijwilligers kan hierbij ondersteunend
zijn. Het is van belang dat inwoners die melding willen doen van overlast of criminaliteit, dit snel kunnen doen en vervolgens teruggekoppeld krijgen wat er met hun melding is gebeurd. Dit versterkt het gevoel van veiligheid en betrokkenheid bij de leefomgeving.