Hoe nu verder langs het kanaal Almelo-De Haandrik?

Gepubliceerd op 26 september 2023 om 11:37

De zomer is voorbij en de politiek is weer gestart. Ook in Twenterand was het direct weer “volle bak”. Op 2 september was er de presentatie van het eindrapport van Mona Keijzer over de bewoners en de schade aan de woningen langs het kanaal Almelo-De Haandrik. Een eindrapport met als titel: “Wat rechtmatig is, is niet altijd ook rechtvaardig.”

 

Veel inwoners hebben een gesprek gehad met Mona Keijzer en hebben hun verhaal verteld. Belangrijkste conclusie is dat de uitvoering van de regeling niet goed genoeg is geweest. Bewoners hebben de ervaring dat de provincie niet aan de gewekte verwachtingen van een ruimhartige aanpak heeft voldaan. Veel bewoners ervaren dat de provincie ingewikkeld doet over kleine verzoeken, zich houdt aan de regels en niet de bedoeling. Bewoners ervaren zelfs tegenwerking. Mona Keijzer stelt dat dit beter en ruimhartiger moet. Bewoners moeten met vertrouwen de toekomst tegemoet kunnen zien.

 

Nieuwe werkzaamheden in het algemeen en aan het kanaal in het bijzonder kunnen alleen in vertrouwen worden uitgevoerd als de juiste procedures worden gevolgd en goede metingen worden gedaan. De belangrijkste aanbevelingen gaan dan ook over een betere schade afhandeling en bij toekomstige werkzaamheden aan het kanaal te zorgen dat werkzaamheden voorzichtig en volgens de regels worden uitgevoerd.

 

Tot slot is er de aanbeveling om te zorgen voor een gezamenlijk toekomstperspectief en dit te doen in samenwerking met de bewoners en de Stichting Kant Nog Wal. Allereerst vinden wij de titel geen recht doen aan de situatie langs het kanaal Almelo-De Haandrik. Want de regeling kan dan wel rechtmatig zijn, maar de werkzaamheden (verdiepen en uitbaggeren) waren niet rechtmatig (zie rekenkamer Oost Nederland 2021).

 

Verder is de PvdA GroenLinks niet verrast en verbaasd over de uitkomsten van het eind rapport van Mona Keijzer. Vanaf 2018 hebben wij al aangegeven dat de schade aan woningen groot is en dat afhandeling van de schade niet goed verloopt. Ook hebben wij steeds aangegeven om te komen tot een aan brede aanpak in het gebied kanaal Almelo-De Haandrik. Een aanpak in eerste instantie gericht op schadeherstel en daarnaast op een duurzaam economisch en sociaal herstel. Dat dit laatste nodig is blijkt wel uit het rapport van de Kinderombudsman waarin duidelijk wordt dat kinderen die langs het kanaal wonen in woningen hier veel psychisch leed van ondervinden en de overheid niet vertrouwen.

 

Wij roepen daarom de provincie Overijssel op om direct aan de slag te gaan met de uitkomsten en aanbevelingen uit het rapport en we roepen de gemeente Twenterand op een gebiedsvisie te ontwikkelen. Een gebiedsvisie gericht om in toekomst veilig te wonen, te werken en te leven langs het kanaal. En dit te doen samen met inwoners langs het kanaal.

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.