Tweede Kamerverkiezingen

Gepubliceerd op 1 november 2023 om 11:28

Over drie weken zijn de verkiezingen voor de Tweede Kamer. Belangrijke thema’s zijn bestaanszekerheid, wonen, immigratie en betrouwbaar bestuur. Ook op lokaal niveau hebben we hiermee te maken. Laten we er twee uithalen: de opvang van asielzoekers en de afhandeling van de schade van woningen langs het kanaal Almelo De Haandrik.

 

De meerderheid van de raad In Twenterand heeft een aantal maanden geleden een het besluit genomen om in Twenterand geen asielzoekers op te vangen. Een meerderheid van de raad vindt dat een groot deel van de asielzoekers "gelukszoekers” zijn en vindt dat andere groepen voorrang moeten hebben als het gaat om huisvesting in Twenterand. Maar het gaat hier niet om huisvesting! Het gaat om tijdelijke opvang in afwachting van de asielprocedure. Het moet toch mogelijk zijn om in Twenterand samen met de andere Twentse gemeenten asielzoekers op te vangen. Bij een inwoneraantal van bijna 34.000 inwoners gaat het In Twenterand dan om 115 asielzoekers. Verdeeld over de vier kernen In Twenterand betekent dit 29 asielzoekers per kern. Dit moet toch kunnen? Dat heet solidariteit. En laat duidelijk zijn dat er gebouwd moet worden in Twenterand. Dat gaat ook gebeuren en dan pleit PvdAGroenLinks ervoor dat een belangrijk deel bestemd is voor sociale huurwoningen die betaalbaar en duurzaam zijn.

 

De PvdAGroenLinks-fractie heeft zich het afgelopen jaar elke keer weer opnieuw hard gemaakt voor de belangen van de inwoners langs het kanaal Almelo De Haandrik. Vanaf 2018 hebben wij al aangegeven dat de schade aan woningen groot is en dat afhandeling van de schade niet goed verliep. Ook hebben wij steeds gepleit voor een brede aanpak van het gebied kanaal Almelo De Haandrik. Een aanpak die in eerste instantie gericht is op schadeherstel en daarnaast op een duurzaam economisch en sociaal herstel. Nu ligt er dat rapport van Mona Keijzer en deze week komt de reactie van de Gedeputeerde Staten daarop. We zijn benieuwd wat Gedeputeerde Staten vindt van de analyse en wat zij gaat doen met de aanbevelingen. De PvdAGroenLinks-fractie roept de provincie Overijssel op om direct aan de slag te gaan met de uitkomsten en de aanbevelingen uit het rapport. Liever vandaag nog dan morgen!

 

De gemeente Twenterand roepen we op om een gebiedsvisie te ontwikkelen. Een gebiedsvisie gericht op veilig wonen, werken en leven in de toekomst langs het kanaal. En deze gebiedsvisie te ontwikkelen samen met de inwoners langs het kanaal. PvdAGroenLinks Twenterand is ook actief aan de slag gegaan met een ombudsteam dat inwoners juridisch ondersteunt. Op dit moment worden er al 6 bewoners ondersteund. Mensen die meer willen weten of ook ondersteund willen worden kunnen contact opnemen met Sjon Reimink (sreimink@meestergeertshuis.nl).

 

En tot slot: ga naar de stembus; er valt op 22 november echt wat te kiezen als het gaat om sociaal en duurzaam

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.