Een nieuw sociaal contract

Gepubliceerd op 9 mei 2023 om 10:48

Opiniestuk door Douwe Bouma

 

In 2022 presenteerde het CPB een schokkend rapport over het inkomen van Nederlandse huishoudens. Hierbij werd naast inkomen uit werk ook inkomen uit vermogen meegenomen.

Conclusie is dat de sterkste schouders in geen geval de zwaarste lasten dragen.

Concreet: 0,01% van de allerrijksten betalen slechts 21% belasting terwijl de middeninkomens hieraan 40% kwijt zijn. De laagste inkomens betalen zelfs het meest met 55% belasting.

Er is dus sprake van een oneerlijke inkomensbelasting. Dat heeft voor de laagste inkomens tot gevolg dat deze amper of niet meer rond kunnen komen. En dit fenomeen begint zelfs de middeninkomens te treffen.

 

Kan er dan voor de laagste inkomens maandelijks niet wat geld bij? Nee, want door deze van de laagste inkomens 55% geheven belasting zijn de onderstaande regelingen bedacht. Regelingen voor de armsten….

- Dat voor de zorg een zorgtoeslag regeling is

- Er huurtoeslag is

- Er energietoeslag is

- Kinderbijslagregeling is

- Een kindgebondenbudget geregeld is

- Kinderopvang toeslag is

- Er sport regelingen zijn

- Er voor schoolactiviteiten regelingen zijn

- Er bijzondere bijstand geregeld is

- Voor alleenstaande ouder er de Alo kop regeling is

- Voedselbanken weelderig tieren

- Er coaches zijn om iemand te helpen

- Er budget maatjes zijn om de papieren rompslomp te begrijpen en in te vullen

 

En nog kunnen mensen niet rondkomen!

 

Er is een nieuw sociaal contract nodig als vervanging van de oude verdwenen verzuiling. Een contract dat de solidariteitsbeginsel terug brengt en iedereen meer kansen en perspectieven geeft.

Een basis inkomen zou een goed begin kunnen zijn, maar aanvullend is een herziening van het belastingstelsel nodig waarbij de sterkste schouders echt de zwaarste lasten gaan dragen en het maatschappelijk rendement voor iedereen verbetert en de regelingen gestopt kunnen worden.

 

In Twenterand wil de PvdA-GroenLinks hiermee aan de slag gaan en zich inzetten voor sociale zekerheid en armoedebestrijding.

 

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2022/07/08/ibo-vermogensverdeling-5-juli-2022

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.