Provinciale Statenverkiezingen

Gepubliceerd op 14 maart 2023 om 23:33

Vandaag mogen we stemmen voor de Provinciale Staten en het Waterschap. Stemmen is niet vanzelfsprekend, dat realiseren we ons niet altijd. Er zijn nog steeds landen waar inwoners hun mening niet kunnen uiten en er geen verkiezingen worden gehouden. Het is daarom van belang om je stem uit te brengen, ook omdat deze verkiezingen gaan over wonen, duurzaamheid en klimaat. We staan voor enorme uitdagingen en de beslissingen die genomen moeten worden hebben gevolgen voor meer dan alleen de komende vier jaar. Er moeten besluiten worden genomen over onder andere het verminderen van stikstof, de plaatsing van windmolens en zonnepanelen, en de opvang en huisvesting van asielzoekers en vluchtelingen. Er zijn grote verschillen in meningen hierover, maar na de verkiezingen moeten we met elkaar in gesprek gaan en op zoek naar oplossingen.

 

In Twenterand ligt er voor de nieuwe Provinciale Staten een specifieke opgave, namelijk het "Kanaal Almelo De Haandrik". Het is al geruime tijd stil vanuit Zwolle en de schade is nog steeds niet hersteld. Voor veel inwoners is er nog steeds geen perspectief of oplossing op herstel. De overheid denkt vaak vanuit regels en systemen en biedt geen echte oplossingen. Er moet gezocht worden naar oplossingen die gericht zijn op het vergoeden en herstellen van de schade, het ontzorgen van de inwoners en het bieden van perspectief. PvdA-GroenLinks heeft het afgelopen jaar in de verschillende gemeenten meerdere families bezocht die langs het kanaal wonen. De verhalen zijn schokkend. Niet alleen hebben de woningen veel schade opgelopen, maar we hebben ook gezien hoe deze situatie de gezondheid van de bewoners beïnvloedt. Bijvoorbeeld bewoners die overspannen thuis en zijn niet in staat om te werken. Dit heeft ook grote gevolgen voor de relaties tussen echtgenoten en voor kinderen. De maatschappelijke gevolgen die vaak achter de voordeur verborgen blijven, zijn groot. Veel bewoners hebben het vertrouwen verloren in een oplossing.

 

PvdA-GroenLinks vindt dat er vanuit de gemeente Twenterand een plan van aanpak gemaakt moet worden om de bewoners langs het kanaal gericht te ondersteunen. Dit betekent niet dat de gemeente de rol en taak van de Provincie Overijssel overneemt, maar om invulling te geven aan de zorgplicht van de gemeente voor haar inwoners. Het is een uitdaging voor de nieuwe Provinciale Staten om te werken aan duurzaam herstel van de woningen aan het Kanaal Almelo De Haandrik. Dit herstel moet niet alleen gericht zijn op het repareren van de schade, maar ook op het ontzorgen van de bewoners en het bieden van perspectief. Het is belangrijk om in contact te komen met de bewoners, naar hun oplossingen te luisteren en te werken aan het herstellen van het vertrouwen. Het omzetten van woorden in daden is nu aan de nieuwe Statenleden.

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.