Nieuwjaarspeech burgemeester

Gepubliceerd op 24 januari 2023 om 13:50

Op 9 januari vond de nieuwjaarsreceptie van de gemeente Twenterand plaats. Na twee jaar mocht de receptie weer gehouden worden en de burgemeester, Hans Broekhuizen, hield de nieuwjaarspeech. In zijn speech keek hij terug op het afgelopen jaar en sprak hij over het belang van meedoen, naar elkaar omzien en inwonerparticipatie.

 

De burgemeester benadrukte dat meepraten belangrijk is, maar dat dit niet betekent dat inwoners altijd krijgen wat zij willen. Dit klopt, maar inwoners mee laten praten moet wel serieus genomen worden. Het is meer dan het inzetten van een “participatiescan” en alleen kijken of alle stappen voor inspraak wel gevolgd zijn. Meepraten is om met elkaar in gesprek te gaan, verbinding te maken en samen te zoeken naar antwoorden en oplossingen met een breed draagvlak. Inwoners begrijpen dat er besluiten genomen moeten worden en dat deze besluiten ook nadelen kunnen hebben, maar verwachten wel dat er rekening gehouden wordt met hun bezwaren. Bij meepraten staan systemen en regels niet voorop. De overheid, inclusief de gemeente Twenterand, kan hierin nog stappen zetten en dit begint met luisteren.

 

PvdA-GroenLinks Twenterand heeft bij de begroting voor 2023 voorstellen gedaan om te kijken naar andere en nieuwe vormen van participatie van inwoners, zoals hoe inwoners betrokken kunnen worden bij het maken van plannen over klimaatverandering of de opvang van asielzoekers. PvdA-GroenLinks is ervan overtuigd dat er veel suggesties en ideeën zijn onder inwoners die gehoord moeten worden en gebruikt moeten worden.

 

Terugkomend op de nieuwjaarspeech en toast op het nieuwe jaar van burgemeester Hans Broekhuizen, het is opmerkelijk dat er geen aandacht is besteed aan de toekomst voor inwoners langs het kanaal Almelo-De Haandrik. Er is geen enkel woord gewijd aan de problemen langs het kanaal en de zorgen van inwoners met schade. Er staan nog steeds woningen in de steigers en er is geen perspectief op duurzaam herstel.

 

Daarnaast zijn er ook zorgen over mogelijke schade aan woningen als gevolg van de waterwinning in het Hammerflier. Hoe ziet 2023 er voor deze inwoners in Twenterand uit? Deze inwoners vragen om zorg en ondersteuning van de gemeente Twenterand. Deze inwoners met grote zorgen en vragen werden echter niet genoemd in de nieuwjaarspeech. Juist deze inwoners hebben de steun van de gemeente Twenterand nodig, zowel in woord als daad.

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.