Maidenspeech Douwe Bouma

Gepubliceerd op 19 november 2022 om 12:12

Op woensdag 16 november hield Douwe Bouma, Statenlid voor GroenLinks in de provincie Overijssel, zijn maidenspeech. De aanleiding hiervoor was een ingediende motie over "natuurlijk inclusief". Hierbij maakt Douwe zich hard voor het toegankelijk maken van natuurgebieden voor iedereen. Met succes! De motie is unaniem aangenomen! 

 

Vaak blijven wij staan bij de uitspraak dat de mens niet zonder natuur kan maar de natuur prima zonder de mens. En daar zit ook net de kneep. De mens is net zo divers als de natuur en in deze diversiteit zit een zelfde mate van kwetsbaarheid als in de natuur aanwezig is. Het coronatijdperk heeft laten zien hoe belangrijk de beleving van natuur en landschap is voor ons mensen. Het wandelen in de natuur brengt rust, maakt je hoofd leeg, geeft je energie en zorgt dat de bloeddruk en cortisolwaarden dalen. Natuur is dus in al haar facetten positief en zeker essentieel voor ons als mensen.

 

GroenLinks heeft, in de gemeente Twenterand, een gezamenlijke fractie met de PvdA. Eén van de raadsvolgers van deze fractie is Renske. Renske is een schoolgaande jongere die haar (bewegings)vrijheid aan een rolstoel ontleend. Renske heeft mij bewust gemaakt van de knelpunten die zij als kwetsbare tegenkomt in het alledaagse leven. Dat zij, om naar school te kunnen komen, één dag van tevoren bij de vervoersmaatschappij aan moet geven dat zij gebruik wil maken van dit openbaarvervoer. Maar ook het shoppen naar kleding. Daar waar ik mijn dochter vele winkels in zie gaan en met gemak alles past voorafgaand aan haar keuze van koop, is dat niet zo makkelijk voor Renske. De rolstoel past niet in het kleedhokje om maar niet te spreken over de tijd en moeite die het kost om zichzelf om te kleden.

Mijn intrinsieke motivatie om aan dit onderwerp wat te willen doen vloeit voort uit de bewustwording die Renske mij gegeven heeft en daar ben ik haar dankbaar voor. Daar wat aan doen is de reden dat ik politiek actief ben. Iedereen doet er toe en moet volwaardig mee kunnen doen in de diversiteit van onze samenleving. Een samenleving waar mensen zoals Renske een volwaardig onderdeel van zijn.

 

In 2006 heeft Nederland het VN verdrag inzake de rechten van personen met een handicap ondertekend. In dit verdrag zijn zaken als toegankelijkheid vastgelegd en de verplichting voor doorvertaling hiervan in plannen.

 

Woensdag jl. stond de omgevingsvisie op de agenda. In de omgevingsvisie wordt beschreven hoe Overijssel de kwaliteit van de fysieke leefomgeving ziet en aan welke voorgenomen ontwikkelingen met beheer, bescherming en doelen gedacht wordt. Met Renske in gedachten roep ik in mijn motie Gedeputeerde Staten op om, in de omgevingsvisie op te nemen dat, bij planvorming het aspect toegankelijkheid van mensen met een beperking betrokken wordt en dat dat ook geldt ook natuurgebieden. De motie is unaniem aangenomen. Hoe mooi is dat!

 

De hele maidenspeech van Douwe bekijken? Check de video hieronder! 👇

 

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.