Begroting gemeente Twenterand 2022

Gepubliceerd op 15 november 2022 om 10:52

Op 8 november 2022 stond de begroting op de agenda van de Raad. Hier zijn de gesprekken gevoerd over de plannen voor 2023 en de komende jaren. De inzet van PvdA-GroenLinks is sociaal en duurzaam. De inwoners van Twenterand staan centraal. PvdA-GroenLinks heeft dan ook verschillende voorstellen gedaan, met succes!

 

Opvang asielzoekers. Ook Twenterand gaat een steentje bijdragen in de opvang van asielzoekers. Dit werd tijd, Twenterand is een van de gemeenten die geen asielzoekers voor langere tijd opvangt. Bijna de gehele Raad was het met PvdA-GroenLinks eens dat we asielzoekers voor een langere tijd moeten gaan opvangen. Het liefst kleinschalig, verdeeld over de kernen. De motie hierover is onderaan de pagina te vinden.

 

Toegankelijkheid Engbertsdijksvenen. PvdA-GroenLinks heeft het voor elkaar gekregen om geld vrij te maken voor het beter toegankelijk maken van het natuurgebied Engbertsdijksvenen! Het gebied is momenteel amper toegankelijk voor gehandicapten, denk hierbij bijvoorbeeld aan iemand in een rolstoel. Met een gewone rolstoel is er nu geen doorkomen aan, met een aangepaste rolstoel zou dat wel kunnen!

 

Versterken van Delta FM. De lokale omroep is van belang, dat vinden veel inwoners van Twenterand ook. Delta FM heeft veel te lang moeten draaien met beperkte middelen. Er moet meer geïnvesteerd worden in de omroep, zodat deze toekomstbestendig is. Zo kan de kwaliteit ook omhoog!

 

Aanpakken energiearmoede. Het College moet aan de bak en een plan maken om energiearmoede in Twenterand aan te pakken. Er is hier geld voor vrijgemaakt. PvdA-GroenLinks heeft al een voorzet gegeven, dat kun je hier lezen.

 

Uitbreiden van het meldpunt schulden. Er moet meer geïnvesteerd worden in signaleren en preventie, om te voorkomen dat inwoners van Twenterand in de financiële problemen komen. De gehele raad heeft dit voorstel gesteund, ook om het meldpunt schulden voortaan 'meldpunt financiële zorgen' te maken. Dit dekt de lading beter.

 

Naast al deze successen zijn we wel zeer teleurgesteld over de gang van zaken omtrent het jongerenwerk. We hebben een voorstel gedaan voor de toekomst van het jongerenwerk, maar dit heeft het niet gehaald. De Raad heeft besloten om door te gaan met vier organisaties voor de uitvoering van het jongerenwerk i.p.v. een organisatie. Al vanaf 2017 pleit PvdA-GroenLinks voor de uitvoering van het jongerenwerk door één, lokaal verankerde, organisatie. De Raad heeft uitgesproken eerst meer onderzoek te willen doen naar aanbesteding en de Raad wil andere organisaties ook een kans geven.

 

PvdA-GroenLinks vindt het kwalijk dat er zo wordt omgegaan met het jongerenwerk. Het jongerenwerk is géén markt van handelen en aanbesteden. Jongeren moeten ondersteund en begeleid worden, zij hebben dit hard nodig. Deze jongeren hebben niets aan organisatiebelangen! 

 

De motie over de opvang van asielzoekers lezen? 👇

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.