Plan van aanpak Almelo De Haandrik

Gepubliceerd op 14 juni 2022 om 10:43

Naar aanleiding van de open brief opgesteld door PvdA-GroenLinks Twenterand, hebben we het volgende voorstel gedaan aan het college in Twenterand:

 

1. Het opstellen van een plan van aanpak Kanaal Almelo De Haandrik met de gemeenten Hellendoorn, Ommen, Hardenberg en de Provincie Overijssel.

 

2. In het plan van aanpak Kanaal Almelo De Haandrik te kiezen voor een brede aanpak gericht op veilig en duurzaam wonen, sociaal sterk en met economische impulsen waardoor er weer een duurzaam perspectief is.  

 

3. In het plan van aanpak Kanaal Almelo De Haandrik het volgende op te nemen:

     - Een gerichte en transparante aanpak voor de bekende schadegevallen.

     - Afspraken over directe communicatielijnen en aanspreekpunten tussen provincie, gemeenten en inwoners.

     - Inventarisatie van vragen en behoeften van inwoners m.b.t. zorg en welzijn.

     - De manier waarop invulling wordt gegeven aan de zorgplicht vanuit gemeenten voor haar inwoners.

     - De manier waarop informatie wordt verzameld en gedeeld, met inachtneming van AVG.

     - Dat op basis van de hierboven genoemde inventarisaties direct en gericht gehandeld wordt.

 

4. De uitvoering van het plan van aanpak wordt gedaan in samenspraak met (groepen van) bewoners.

 

5. De gemeenten en Provincie Overijssel werken nauw samen en doen het mogelijke om informatie te delen in het belang van inwoners.

 

6. Het aanstellen van een onafhankelijke ombudsfunctie waar Stichting Kant nog Wal en inwoners een beroep op kunnen doen voor ondersteuning en advies. 

 

7. Het opstellen van een communicatieplan waarin duidelijk staat op welke wijze er wordt gecommuniceerd. Transparantie en het betrekken van inwoners staat voorop.

 

8. De Gemeenteraden en de Provinciale Staten worden minstens elk kwartaal geïnformeerd over de voortgang.  

 

De hele motie is hieronder terug te vinden 👇

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.