Beschermen Engbertsdijksvenen

Gepubliceerd op 1 juni 2023 om 18:38

Tijdens de laatste raadsvergadering bracht Stephan Reusken (PvdA-GroenLinks) de bescherming van Engbertsdijksvenen onder de aandacht. Dit gebeurde naar aanleiding van het bericht over dat Staatsbosbeheer teveel leem opslaat in het gebied, leem dat het water in is gegleden en plastic rommel in het gebied.

 

Staatsbosbeheer heeft, zonder de gemeente op de hoogte te stellen, 50.000 kuub leem te veel opgeslagen in het natuurgebied Engbertsdijksvenen. Tot overmaat van ramp is een gedeelte van het leem ook nog eens in het water gegleden door regenval. Daarnaast is er bij de verharding van een toegangsweg allerlei pluggen en plastic rommel neergelegd. PvdA-GroenLinks is verbijsterd over de gang van zaken in de Engbertsdijksvenen.

 

Stephan (PvdA-GroenLinks) nam tijdens de laatste raadsvergadering een zakje mee met pluggen en plastic rommel. Hij had dit zonder veel moeite verzameld op een toegangsweg van Engbertsdijksvenen. De verantwoordelijke wethouder wilde het zakje met rommel graag in ontvangst nemen, om Staatsbosbeheer hiermee te confronteren.

 

Staatsbosbeheer heeft al contact gezocht met Twenterand en de wethouder wil graag in gesprek over een oplossing. PvdA-GroenLinks wil dat de Friesche Koelen, de plek waar het leem in het water terecht is gekomen, hersteld wordt. De gemeente moet hier op toezien, want de Engbertsdijksvenen is een waardevol natuurgebied en is als Natura 2000-gebied van onschatbare waarde.

 

Meer lezen? Klik hier.

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.