Margreeth Spang - Kandidaat-raadslid #6

Betrokken bij onze samenleving vanuit de volle overtuiging, dat iedereen, ongeacht afkomst, geloof, huidskleur, leeftijd of je maatschappelijke positie volop moet mee kunnen doen in onze samenleving.