Gerard Beukers - Kandidaat-raadslid #14

Ik wil de ongelijkheid in de samenleving verminderen dus meer steun, in velerlei opzicht, naar de onderkant van de samenleving. Meer aandacht voor het milieu door geen bestrijdingsmiddelen, sterke vermindering van stof-, stank-, en stikstofuitstoot en versterking van de biodiversiteit.