Alfred Roelofs - Kandidaat-raadslid #9

Ik ben een groene sociaaldemocraat. Groen, omdat klimaat, duurzaamheid en biodiversiteit voor mij de hoogste prioriteit hebben. Op alle niveaus moet er alles aan worden gedaan om de klimaatverandering te beheersen. Dus ook in de gemeente Twenterand. Tegen die tijd dat mijn achterneefjes en -nichtjes mijn huidige leeftijd hebben bereikt, moeten zij ook nog op een bewoonbare aarde kunnen leven.

 

Sociaal, omdat ik een betere verdeling van de welvaart wil en kansarm zijn voor mij niet mag bestaan. De inclusieve samenleving is voor mij geen ideaal maar een werkelijkheid waar we nog heel hard aan moeten bouwen. Ook in de gemeente Twenterand.

 

Hoe mooi is het dan dat in de gemeente Twenterand de Partij van de Arbeid en GroenLinks elkaar hebben gevonden en samen kunnen werken aan een duurzaam toekomstbestendig Twenterand met gelijke kansen voor iedereen en waar niemand langs de zijlijn staat. Als u er ook zo over denkt, dan weet u wat u straks in het stemhokje moet doen.